تیزر تلویزیونی جشن هفته نکوداشت اصفهان
«اصفهانیم»
گوینده: میلاد فتوحی

نمونه کارها