تیزر موشن گرافیک از زندگی
حضرت ایت الله سید ابوالحسن اصفهانی (ره)
نریتور (گوینده): محمدرضا بینا

نمونه کارها