تیزر تلویزیونی تجلیل از فعالان کانون ها

نمونه تیزر تلویزیونی

همایش تجلیل از فعالان کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان

گوینده: سهیل ساعتچیان

 


نمونه کارها