طی سال‌های اخیر سازندگان تیزرهای تبلیغاتی و مستندسازان برای خوانش گفتار متن ویدئوهای خود، از دوبلورها و گویندگان شناخته شده و یا نریتور های جوان حرفه ای بهره گرفته‌اند که همین موضوع باعث ارتقاء سطح کیفی آثار و افزایش مخاطبان جهت تماشای تیزرها شده است.

شما در این صفحه می توانید نمونه صدای تعدادی از گوینده ها را برای تیزر یا کلیپ های تبلیغاتی بشنوید و با بهره گیری از صدای آنها جذابیت تیزر و ویدئوهای خود را چندین برابر کنید.

تمامی گوینده های زیر کاملا حرفه ای بوده و به طور تخصصی در این حوزه فعالیت می کنند.

 


 

نمونه صدای نریتور (گوینده) -۲-


 

نمونه صدای نریتور (گوینده) -۱-


 

نمونه صدای نریتور (گوینده) -۴-


 

نمونه صدای نریتور (گوینده) -۳-


 

نمونه صدای نریتور (گوینده) -۶-


 

نمونه صدای نریتور (گوینده) -۵-


 

نمونه صدای نریتور (گوینده) -۸-


 

نمونه صدای نریتور (گوینده) -۷-